Legal Documents & Privacy Policy

Οι Πολιτικές και οι Όροι που παρατίθενται σε αυτήν τη σελίδα ισχύουν για την αγορά και τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών σας παρέχει η 19CLOUDS. Για να ελέγξετε οποιονδήποτε από τους όρους πολιτικής/όρων, κάντε κλικ στο αντίστοιχο tab στο παρακάτω μενού.

Τι είναι αυτό;
Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών (TOS) είναι οι κανόνες και οι κανονισμοί που καθορίζουν οδηγίες για τη χρήση των υπηρεσιών μας. Η χρήση των υπηρεσιών μας υπόκειται στους παρόντες όρους. Διαβάστε τα προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με όλα τα μέρη. Η χρήση των υπηρεσιών της 19CLOUDS συνεπάγεται συμφωνία με αυτούς τους όρους!

Όροι χρήσης
Η 19CLOUDS παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων σε ανθρώπους και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε κάθε πελάτη και να του παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές σχεδιάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες μας παραμένουν ύψιστης ποιότητας. Διαβάστε πολύ προσεκτικά πριν παραγγείλετε ή/και χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της 19CLOUDS.

Περιεχόμενο
Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από το 19clouds.com μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται η διαβίβαση, αποθήκευση ή παρουσίαση οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων ή υλικού κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, υλικό που κρίνουμε ότι είναι απειλητικό ή άσεμνο, ή υλικό που προστατεύεται από εμπορικό απόρρητο και άλλο καταστατικό. Ο συνδρομητής συμφωνεί να αποζημιώσει και να κρατήσει το ακίνδυνο προς την 19CLOUDS από τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας που βλάπτει τον συνδρομητή ή οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Σημείωση: Απαγορεύεται η πορνογραφία και η συναλλαγή που σχετίζεται με το φύλο σε οποιονδήποτε διακομιστή ChemiCloud. Αυτό περιλαμβάνει ιστότοπους που ενδέχεται να συνάγουν σεξουαλικό περιεχόμενο ή Σύνδεση με περιεχόμενο για ενήλικες αλλού. Αυτό ισχύει επίσης για ιστότοπους που προωθούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τους διακομιστές της 19CLOUDS ή οποιονδήποτε άλλο διακομιστή στο Διαδίκτυο. Απαγορεύονται επίσης οι σύνδεσμοι προς τέτοια υλικά. Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεών μας για τυχόν διευκρινίσεις.

Παραδείγματα μη αποδεκτού περιεχομένου

 • Πειρατικό λογισμικό
 • Μαζικά προϊόντα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Πορνογραφία
 • Παραβίαση/σπάσιμο σχετικών ιστότοπων
 • MP3 Warez ή/και πνευματικά δικαιώματα MP3
 • Υλικό παράνομο σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • Ιστότοποι που περιέχουν ή συνδέονται με υλικό που μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβές για τη δημόσια υγεία, ασφάλεια ή ευημερία. (Όπως, αλλά όχι περιοριστικά, κατασκευή βομβών, πληροφορίες όπλων ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβές ή παράνομο.)

Η 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει και να αφαιρέσει οποιονδήποτε ιστότοπο ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.

Παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων
Η 19CLOUDS θα απαντήσει σε όλες τις αναφορές παραβίασης που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Νόμο για την Πνευματική Ιδιοκτησία και άλλους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Χρήση πόρων συστήματος
Εάν η ομάδα διαχείρισης συστήματος της 19CLOUDS διαπιστώσει ότι ένας λογαριασμός χρησιμοποιεί ένα απαράδεκτο ποσό πόρων συστήματος, η 19CLOUDS ενδέχεται να απενεργοποιήσει προσωρινά τον εν λόγω λογαριασμό. Εάν το προσωπικό της 19CLOUDS το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να σταλεί ειδοποίηση “έξωσης” στον πελάτη ενός παραβατικού λογαριασμού, παρέχοντάς του επτά (7) ημέρες εντός των οποίων είτε να αναβαθμιστεί σε VPS είτε σε άλλη λύση φιλοξενίας, όπως συνιστά το προσωπικό της 19CLOUDS ή να εντοπίσει νέο πάροχο. Αυτό συμβαίνει μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. H 19CLOUDS θα κάνει ό, τι μπορεί για να βοηθήσει τους πελάτες πριν από αυτό το σενάριο.

H 19CLOUDS θα είναι η μόνη υπέυθυνη ως προς το τι συνιστά παραβίαση αυτής της διάταξης. Λόγω της φύσης αυτής της πρόβλεψης, κάθε λογαριασμός θα εξεταστεί και θα αναλυθεί ξεχωριστά.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Η 19CLOUDS εκτελεί νυχτερινά αντίγραφα ασφαλείας των λογαριασμών Economy Web Hosting και SSD Web Hosting. Ωστόσο, αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας προορίζονται μόνο για τους διοικητικούς σκοπούς της 19CLOUDS και δεν είναι ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ με κανένα τρόπο! Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των δικών τους αντιγράφων ασφαλείας στους προσωπικούς τους υπολογιστές. H 19CLOUDS δεν παρέχει καμία αποζημίωση για χαμένα ή ελλιπή δεδομένα σε περίπτωση που τα αντίγραφα ασφαλείας δεν λειτουργούν σωστά (ακόμα και αν η δυσλειτουργία οφείλεται σε αμέλεια εκ μέρους της 19CLOUDS). Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξασφαλίσουμε πλήρη και ακριβή αντίγραφα ασφαλείας, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτό το καθήκον. Πάντα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του ιστότοπού σας στον προσωπικό σας υπολογιστή! Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα αντιγράφων ασφαλείας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό φιλοξενίας σας ως εφεδρική λύση. Οι Υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν μόνο τον ιστότοπό σας και ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται ως αποθετήριο δεδομένων. H 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει αντίγραφα ασφαλείας από τον λογαριασμό φιλοξενίας σας με ή χωρίς προειδοποίηση.

Μπορούμε επίσης να διαγράψουμε τους ακόλουθους τύπους αρχείων εάν διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιούν υπερβολική ποσότητα χώρου στο δίσκο, ειδικά εάν επηρεάζουν άλλους πελάτες: (i) cPanel ή άλλα αντίγραφα ασφαλείας που αποθηκεύονται σε τοπικό επίπεδο, (ii) Softaculous backups αποθηκευμένα σε τοπικό επίπεδο, (iii) Softaculous εφεδρικά αρχεία temp, (iv) Κοινά αντίγραφα ασφαλείας CMS που αποθηκεύονται τοπικά, (v) Κοινά αρχεία CMS εφεδρικών temp, (vi) Κοινά αρχεία καταγραφής αντιγράφων ασφαλείας CMS, (vii) αρχεία καταγραφής σφαλμάτων υπερβολικού μεγέθους και (viii) τυχόν άλλα μεγάλα αρχεία που θεωρούνται περιττά για τον πυρήνα λειτουργικότητα ιστότοπου ή δεν περιέχει πολύτιμα δεδομένα. Τα αντίγραφα ασφαλείας του cPanel που είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή θα διαγραφούν αυτόματα μετά από δεκατέσσερις (14) ημέρες.

Ενώ το σύστημά μας Backups υποστηρίζει σχεδόν όλους τους χαρακτήρες για ονόματα αρχείων (UTF-8), υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες/σύμβολα που γενικά αποφεύγονται καλύτερα καθώς υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί σε διάφορα συστήματα αρχείων και προορισμούς αποθήκευσης που μπορεί να προκαλέσουν ακούσια προβλήματα με τα αντίγραφα ασφαλείας σας. Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική και προορίζεται να βοηθήσει στον προσδιορισμό και την αποφυγή σφαλμάτων σχετικά με τα ονόματα αρχείων και τα αντίγραφα ασφαλείας σας.

Ανεπιθύμητο Email (SPAM)
Απαγορεύεται αυστηρά η ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διακομιστή της 19CLOUDS ή η χρήση διεύθυνσης επιστροφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διατηρείται σε διακομιστή της 19CLOUDS. Η χρήση SPAM για τη διαφήμιση ενός ιστότοπου που φιλοξενείται στο δίκτυο της 19CLOUDS συνιστά επίσης παραβίαση αυτής της διάταξης. H 19CLOUDS θα είναι η μόνη υπεύθυνη ως προς το τι συνιστά παραβίαση αυτής της διάταξης. Οι ιστότοποι που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τις πολιτικές μας για το SPAM θα απενεργοποιηθούν αμέσως.

Κατάχρηση υποστήριξης
Στην 19CLOUDS, αντιμετωπίζουμε πάντα τους πελάτες μας με τον απόλυτο σεβασμό. Σε αντάλλαγμα, περιμένουμε το ίδιο από εσάς. Εάν το προσωπικό μας πιστεύει ότι αντιμετωπίζετε με συνέπεια ταπεινωτικό ή αγενή τρόπο, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή και να σας ζητηθεί να μεταφέρετε την επιχείρησή σας αλλού. Σε περίπτωση που τερματίσουμε την υπηρεσία για κατάχρηση υποστήριξης, θα δοθεί στους πελάτες προειδοποίηση δέκα (10) ημερών για να βρουν νέο provider.

Ακύρωση Λογαριασμού
Οι ακυρώσεις διεκπεραιώνονται από το τμήμα χρέωσης. Για ακύρωση λογαριασμού, πρέπει να υποβληθεί αίτημα ακύρωσης μέσω της περιοχής του πελάτη. Οι ακόλουθες πληροφορίες απαιτούνται κατά την υποβολή αιτήματος ακύρωσης στην περιοχή του πελάτη:

 • Το κύριο όνομα τομέα στον λογαριασμό (domain name)
 • Επιβεβαίωση ότι έχετε κατεβάσει ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των απαραίτητων αρχείων

Οι παραπάνω πληροφορίες απαιτούνται για την προστασία όλων των πελατών για να διασφαλιστεί ότι μόνο οι κάτοχοι λογαριασμών είναι σε θέση να ακυρώσουν λογαριασμούς.

Πληρωμές και χρέωση
Θα σας παρέχουμε ειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών σχετικά με την τιμή ανανέωσής σας πριν από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής για μηνιαία, ετήσια ή μακροπρόθεσμα προγράμματα. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, η 19CLOUDS θα χρεώσει αυτόματα τον τρόπο πληρωμής σας στο αρχείο, εφτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής. Αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε αυτόματα την ισχύουσα χρέωση ή/και να χρεώνουμε την πιστωτική σας κάρτα ή άλλους τρόπους πληρωμής στο αρχείο για κάθε Όρο Ανανέωσης, εκτός εάν τερματίσετε ή ακυρώσετε τις Υπηρεσίες πριν από τη χρέωση που προβλέπεται σε αυτήν την ενότητα. Όλες οι χρεώσεις χρεώνονται σε Ευρώ (“€”) και υπόκεινται σε αλλαγές με προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

H 19CLOUDS είναι σε θέση να συλλέγει αυτόματα πληρωμές από πελάτες με πιστωτικές κάρτες αποθηκευμένες στο αρχείο. Όλοι οι άλλοι τρόποι πληρωμής (π.χ. εφάπαξ πληρωμές PayPal, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό) πρέπει να γίνει με μη αυτόματο τρόπο από εσάς. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι συνδρομές σας καταβάλλονται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της πληρωμής τους.

Αλλαγή Τιμής
Η 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές ή οποιαδήποτε άλλη χρέωση ανά πάσα στιγμή. Θα σας παρέχουμε ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών προτού σας χρεώσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή τιμής σε τυχόν ετήσια ή μακροπρόθεσμα πακέτα. Είναι αποκλειστική ευθύνη σας να ελέγχετε περιοδικά τις τιμές στον ιστότοπό μας και τις πληροφορίες χρέωσης που παρέχονται από την 19CLOUDS μέσω της περιοχής πελατών ή μέσω άλλων μεθόδων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων που αποστέλλονται ή δημοσιεύονται από την 19CLOUDS.

Καθυστερημένες Πληρωμές
Οποιοσδήποτε λογαριασμός δεν έχει πληρωθεί εξ ολοκλήρου έως το τέλος του Χρόνου θα έχει περίοδο χάριτος επτά (7) ημερών. Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου χάριτος επτά (7) ημερών, η 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τις Υπηρεσίες σας. H 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις Υπηρεσίες τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης της πληρωμής.

H 19CLOUDS δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων) ως αποτέλεσμα αναστολής ή τερματισμού για μη πληρωμή του λογαριασμού σας. Επιπλέον, η 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επανενεργοποίηση των Υπηρεσιών σας μέχρι να εξοφληθούν πλήρως και όλα τα εκκρεμή τιμολόγια.

Δωρεάν Πολιτικές Website Migration
Στην 19CLOUDS, προσφέρουμε δωρεάν υπηρεσία μετεγκατάστασης ιστότοπου για όλους τους πελάτες που έχουν υπάρχοντα ιστότοπο με άλλο πάροχο φιλοξενίας και θέλουν να μεταβούν σε εμάς.

Η δωρεάν υπηρεσία μετανάστευσης ισχύει για τις ακόλουθες υπηρεσίες και για ένα μονο ιστότοπο:

 • Economy Web Hosting
 • SSD Web Hosting

Μη τήρηση των πολιτικών και όρων χρήσης
Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους αποτελεί λόγο αναστολής και/ή απενεργοποίησης λογαριασμού. Τυχόν λογαριασμοί ή/και διακομιστές που περιέχονται στο δίκτυο της 19CLOUDS πρέπει να τηρούν τις παραπάνω πολιτικές.

Η 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει και να αφαιρέσει οποιονδήποτε ιστότοπο φιλοξενείται στους διακομιστές μας και περιέχει οποιοδήποτε περιεχόμενο που κρίνει κατά την κρίση του ότι είναι απαράδεκτο, ανεπιθύμητο ή αντενδείκνυται.

Πρέπει να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με όλους τους όρους αυτού του εγγράφου πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας ή συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της 19CLOUDS, συμφωνείτε αυτόματα με τους όρους αυτού του εγγράφου!

Τι είναι αυτό?
Η παρακάτω συμφωνία είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ της 19CLOUDS και όλων των πελατών μας. Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από ή σχετίζεται με την 19CLOUDS, δεσμεύεστε νομικά από αυτή τη συμφωνία. Διαβάστε το προσεκτικά πριν εγγραφείτε και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με όλα τα μέρη. Η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται συμφωνία με αυτήν τη σύμβαση!

Αυτή η συμφωνία είναι μεταξύ σας (εφεξής “εσείς”, “σας” ή “δικαιούχος”) ως δικαιούχος και η 19CLOUDS (εφεξής καλούμενη “εμείς”, “μας”, “19CLOUDS” ή “πάροχος”) ως πάροχος των υπηρεσιών φιλοξενίας (κοινή φιλοξενία, εικονικοί διακομιστές ή αποκλειστικοί διακομιστές). Η χρήση των υπηρεσιών μας είναι το αντικείμενο αυτής της σύμβασης.

Η παρούσα Συμφωνία, της οποίας οι διατάξεις και οι ρήτρες συμφωνήθηκαν στη συμβατική ελευθερία βάσει του νόμου, έχει θεσπιστεί με κοινή συμφωνία μας και σε συμμόρφωση με το νόμο.

Αυτή η επαφή χρησιμεύει ως νομική βάση για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την 19CLOUDS.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ («Συμφωνία») συνάπτεται και ισχύει από την ημερομηνία αποδοχής, από και μεταξύ εσάς («Πελάτης») και της 19CLOUDS.

H 19CLOUDS κατέχει, διανέμει και παρέχει διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της κοινής, μεταπωλητικής και αποκλειστικής φιλοξενίας ιστοσελίδων, της αδειοδότησης cPanel και της οικογένειας υπηρεσιών 19CLOUDS (εφεξής συλλογικά αναφερόμενες ως “Υπηρεσίες”).

O Πελάτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ορισμένες ή όλες τις Υπηρεσίες για να αναπτύξει, να ενισχύσει ή να διατηρήσει την επιχείρηση ή/και την παρουσία του στο Διαδίκτυο.

ΤΩΡΑ, ΕΞΕΤΑΣΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αμοιβαίες υποσχέσεις που εκτίθενται εδώ, τα μέρη συμφωνούν ως εξής:

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 19Clouds
H 19CLOUDS συμφωνεί να παρέχει στον Πελάτη τις Υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν μεταξύ της 19CLOUDS και του Πελάτη, όπως αυτές επιλέχθηκαν από τον Πελάτη στη βάση δεδομένων πελατών της 19CLOUDS που καθορίζεται στη διεύθυνση www.19clouds.com.

2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
2.1 Λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση των Υπηρεσιών, ο Πελάτης θα καταβάλει εκ των προτέρων στο 19CLOUDS το ποσό που ορίζεται στη βάση δεδομένων πελατών του 19CLOUDS, καθώς αυτά τα αρχεία τροποποιούνται κατά καιρούς για τις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας.

2.2 Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες και τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη. Ο Πελάτης συμφωνεί να πληρώσει όλες τις χρεώσεις, χρεώσεις εύρους ζώνης, χρεώσεις χρόνου σύνδεσης, προσαυξήσεις και άλλες χρεώσεις που προκύπτουν από τον Πελάτη και ορίζονται στη μηνιαία κατάσταση χρέωσης. Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας, ο Πελάτης θα παραμείνει υπεύθυνος για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών έως ότου ο Πελάτης ειδοποιήσει το 19CLOUDS στέλνοντας ένα e-mail με πληροφορίες λογαριασμού στο [email protected]

2.3 Οι τρέχουσες τιμές για τη χρήση των Υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.19clouds.com. Το 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τέλη, προσαυξήσεις ή να θεσπίσει νέα τέλη ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, η 19CLOUDS μπορεί να καθιερώσει ειδικές δοκιμαστικές προσφορές, από καιρό σε καιρό, οι οποίες θα αντικατοπτρίζονται στην επιστολή επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στον Πελάτη κατά την εγγραφή. Εάν το 19CLOUDS δεν λάβει ολόκληρο το ποσό του υπολοίπου του λογαριασμού Υπηρεσίας Πελάτη, το 19CLOUDS μπορεί να αναστείλει ή/και να τερματίσει τον λογαριασμό του Πελάτη αμέσως χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς τον Πελάτη.

2.4 Όλες οι υπηρεσίες φιλοξενίας ανανεώνονται αυτόματα. Ο πελάτης μπορεί να εξαιρεθεί από τις αυτόματες ανανεώσεις επικοινωνώντας με το τμήμα χρεώσεων στη διεύθυνση [email protected]

3. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 19CLOUDS
3.1 Μέσα απόδοσης. Το 19CLOUDS παρέχει στον Πελάτη τις υπηρεσίες φιλοξενίας, όπως περιγράφεται στο www.19clouds.com. Το 19CLOUDS έχει το δικαίωμα να ελέγχει και να κατευθύνει τα μέσα, τον τρόπο και τη μέθοδο με την οποία εκτελούνται οι υπηρεσίες κεντρικού υπολογιστή. Επί του παρόντος, οι τοποθεσίες διακομιστών για Economy Web Hosting και SSD Web Hosting είναι η Φρακνφούρτη (Γερμανία). Οι τοποθεσίες διακομιστών για τη φιλοξενία VPS είναι: η Λιθουανία. Οι τοποθεσίες διακομιστών για τη φιλοξενία Reseller Web Hostin είναι: το Στρασβούργο (Γαλλία). Το 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την προεπιλεγμένη τοποθεσία για λογαριασμούς κατά την κρίση του, όπως απαιτείται.

3.2 Υποστήριξη. Το 19CLOUDS παρέχει ένα λογικό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης στον Πελάτη μέσω τηλεφώνου, email ή LiveChat για τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας.

3.3 Εγγύηση Uptime. Το “Uptime” αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμες οι Υπηρεσίες, όπως μετράται αποκλειστικά και μόνο από τα εσωτερικά συστήματα παρακολούθησης του 19CLOUDS. Δεν θα δεχτούμε συστήματα παρακολούθησης χρόνου λειτουργίας τρίτων μερών ως απόδειξη ότι δικαιούστε αποζημίωση. Το “Downtime” αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες, όπως μετράται αποκλειστικά και μόνο από τα εσωτερικά συστήματα παρακολούθησης του 19CLOUDS. Το 19CLOUDS εγγυάται χρόνο λειτουργίας δικτύωσης και συνδεσιμότητας υπηρεσιών 99,9% σε ετήσια βάση. Εάν πέσουμε κάτω από το εγγυημένο χρόνο λειτουργίας, θα σας αποζημιώσουμε ως εξής:

 • 99.99% – 99.00% uptime: 1 μήνα δωρεάν hosting
 • Ένας επιπλέον μήνας δωρεάν φιλοξενίας για κάθε 1% του χρόνου απώλειας κάτω από το 99,00%

Σε περίπτωση που δεν παρέχεται τέτοιο επίπεδο υπηρεσιών, το 19CLOUDS θα προσφέρει αποζημίωση όπως καθορίζεται στο παραπάνω διάγραμμα και μόνο για τις υπηρεσίες φιλοξενίας, αλλά όχι για κανένα από τα ακόλουθα προϊόντα και πρόσθετες υπηρεσίες: άδειες λογισμικού (LiteSpeed, cPanel, CloudLinux, Imunify36), χρεώσεις ρύθμισης, αυτοματοποιημένα απομακρυσμένα αντίγραφα ασφαλείας, Πιστοποιητικά SSL, χρεώσεις εργασίας και άλλες υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με το χρόνο λειτουργίας της υπηρεσίας φιλοξενίας.

Η αποζημίωση περιορίζεται στη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου χρέωσης, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες για τις υπηρεσίες φιλοξενίας που επηρεάζονται.

Για να λάβετε αποζημίωση, πρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα δημιουργώντας ένα ticket στο τμήμα χρέωσής μας, εντός του Client Panel σας. Κάθε αίτημα σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τις ημερομηνίες και τις ώρες της διακοπής λειτουργίας, το όνομα και τη διεύθυνση IP του διακομιστή ή των διακομιστών που βίωσαν τον χρόνο διακοπής. Το αίτημα πρέπει να παραληφθεί από το 19CLOUDS εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το περιστατικό του Downtime. Εάν η διαθεσιμότητα επιβεβαιωθεί από τους τεχνικούς της 19CLOUDS, η αποζημίωση θα εφαρμοστεί στον λογαριασμό σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Οι διατάξεις της Συμφωνίας που αφορούν την Ανωτέρα Βία δεν επηρεάζονται από αυτούς τους όρους που αναφέρονται στην Εγγύηση Uptime. Επιπλέον, ο χρόνος διακοπής που προκαλείται από οποιοδήποτε από τα παρακάτω δεν θα έχει ως αποτέλεσμα καμία υποχρέωση του 19CLOUDS να σας παρέχει πίστωση:

 • συντήρηση έκτακτης ανάγκης
 • προγραμματισμένη συντήρηση
 • αναβαθμίσεις συστήματος ή υλικού
 • προβλήματα συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) εκτός του ελέγχου του 19CLOUDS
 • προβλήματα με την πρόσβαση πελατών FTP, POP, IMAP ή SMTP
 • Πράξεις ή παραλείψεις από εσάς ή οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους σας, με αποτέλεσμα τον χρόνο διακοπής λειτουργίας
 • Οποιαδήποτε αμέλεια, ηθελημένη παράβαση ή χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του 19CLOUDS
 • Προβλήματα με τα προγράμματα περιήγησης ιστού των χρηστών, το DNS ή άλλη αποθήκευση στην κρυφή μνήμη που μπορεί να κάνουν να φαίνεται ότι οι Υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες, παρόλο που άλλοι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους διακομιστές 19CLOUDS
 • Επιθέσεις διανομής άρνησης υπηρεσίας (DDOS), επιθέσεις χάκερ και άλλα παρόμοια συμβάντα
 • Χρόνος διακοπής που προκαλείται όταν προσεγγίσετε τη μέγιστη κατανομή πόρων για το πλάνο σας.

3.4 Άλλη εργασία. Το 19CLOUDS έχει το δικαίωμα να εκτελέσει και να χορηγήσει άδεια χρήσης προϊόντων σε άλλους κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας. Το 19CLOUDS μπορεί να επιλέξει την ηλεκτρονική παρακολούθηση των υπηρεσιών υποδοχής και μπορεί να αποκαλύψει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή αρχείο για να ικανοποιήσει οποιοδήποτε νόμο, κανονισμό ή άλλο κρατικό αίτημα ή να λειτουργήσει σωστά τις υπηρεσίες φιλοξενίας και να προστατεύσει τους Πελάτες του. Το 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ιστότοπο φιλοξενείται από το 19CLOUDS που περιέχει οποιοδήποτε περιεχόμενο που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση του ότι είναι απαράδεκτο ή ανεπιθύμητο.

4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
4.1 Πελάτης. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι (i) ο Πελάτης είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, (ii) Ο Πελάτης έχει το νόμιμο δικαίωμα και την ικανότητα να συνάψει την παρούσα Συμφωνία και (iii) την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Πελάτη και τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη, τους πελάτες και τους χρήστες του, δεν θα παραβιάσει κανέναν ισχύοντα νόμο, κανονισμούς ή κανόνες και κανονισμούς ούτε θα προκαλέσει παραβίαση οποιασδήποτε συμφωνίας με τρίτα μέρη ή θα παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στη χρήση των Υπηρεσιών από άλλους Πελάτες του 19CLOUDS. Ο Πελάτης αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την επεξεργασία συναλλαγών που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο Πελάτης συμφωνεί να παράσχει στο 19CLOUDS τις ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες που απαιτούνται από την εγγραφή της υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστή 19CLOUDS (Δεδομένα Εγγραφής Πελάτη), συμπεριλαμβανομένου του νομικού ονόματος του Πελάτη, της διεύθυνσης, του αριθμού (των) τηλεφώνου και των εφαρμοστέων στοιχείων πληρωμής (π.χ. πιστωτική κάρτα αριθμός και ημερομηνία λήξης). Ο Πελάτης συμφωνεί να ειδοποιήσει το 19CLOUDS εντός τριάντα (30) ημερών για τυχόν αλλαγές στα Δεδομένα Εγγραφής του Πελάτη.

4.2 Παράβαση εγγυήσεων. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες εγγυήσεις, εκτός από οποιαδήποτε άλλα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα νόμιμα ή σε καθαρή θέση, το 19CLOUDS θα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως οποιαδήποτε Υπηρεσία.

4.3 Αμοιβές και Έξοδα. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των εξόδων, τελών και εξόδων που εκτιμώνται από τρίτους κατά την παροχή των Υπηρεσιών. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, τα τέλη που απαιτούνται για την εγγραφή και τη διατήρηση των ονομάτων τομέα, η οποία διέπεται από ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και καταχωρητή ονομάτων τομέα τρίτου μέρους.

4.4 Λογισμικό τρίτου μέρους. Το λογισμικό τρίτων που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών μπορεί να διέπεται από ξεχωριστές άδειες τελικού χρήστη. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και το λογισμικό τρίτων, ο Πελάτης συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους αυτών των αδειών τελικού χρήστη σχετικά με το ισχύον λογισμικό τρίτων. Ο Πελάτης συναινεί και εξουσιοδοτεί τη 19CLOUDS να εκχωρήσει τις εξουσιοδοτήσεις που παρέχει ο Πελάτης στη 19CLOUDS σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, καθώς η 19CLOUDS κρίνει απαραίτητο ή επιθυμητό να παρέχει τις ισχύουσες Υπηρεσίες. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων όρων, προϋποθέσεων, δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και ευθύνης που ενσωματώνονται στην παρούσα Συμφωνία, ισχύουν προς όφελος αυτών των τρίτων παρόχων υπηρεσιών και αυτών των τρίτων παρόχων υπηρεσιών θεωρείται ότι τρίτοι δικαιούχοι της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων όρων, προϋποθέσεων, αποποιήσεων εγγύησης και αποποίησης ευθυνών που έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα Συμφωνία. Ο πελάτης συμφωνεί επίσης ότι κάθε αναφορά στο “19CLOUDS” στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας και τυχόν ενσωματωμένοι όροι θεωρείται επίσης ότι περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τους αντιπροσώπους του 19CLOUDS, όπως τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

4.5 Διαφήμιση, πρόσκληση, ονόματος πελάτη. Ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες για να στείλει ανεπιθύμητη διαφήμιση, προωθητικό υλικό ή άλλες μορφές παραίτησης στους πελάτες του 19CLOUDS ή σε άλλους χρήστες του Διαδικτύου, εκτός εάν ο Πελάτης λάβει τη ρητή άδεια τέτοιων ατόμων. Ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα της αυτόκλητης διαφήμισης για να διαφημίσει έναν ιστότοπο που φιλοξενείται στο δίκτυο 19CLOUDS. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για τη συλλογή ή “συγκομιδή” ονομάτων χρηστών πελατών του 19CLOUDS ή άλλων χρηστών του Διαδικτύου χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του μέλους. Η 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να φιλτράρει μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από ιστότοπους που φιλοξενούνται στο δίκτυο 19CLOUDS.

4.6 Διαχείριση τοποθεσίας. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που διατίθεται στον ιστότοπό του ή μέσω αυτού και θα υπόκειται ανά πάσα στιγμή στους όρους της παρούσας Συμφωνίας, στους τότε τυπικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών (“TOS”) της 19CLOUDS και σε τυχόν γενικά ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα υπηρεσιών που δημοσιεύονται από το 19CLOUDS. Ο πελάτης εγγυάται ότι ο ιστότοπός του που φιλοξενείται στο δίκτυο 19CLOUDS (i) θα συμμορφώνεται με το συνημμένο TOS του 19CLOUDS ως Παράρτημα Α. (ii) δεν θα παραβιάσει και δεν θα περιέχει περιεχόμενο που παραβιάζει ή παραβιάζει οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ, EU ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων. και (iii) δεν θα περιέχουν περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Η 19CLOUDS δεν έχει καμία υποχρέωση σχετικά με το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε ή μέσω οποιουδήποτε ιστότοπου που φιλοξενείται στο δίκτυο 19CLOUDS, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε υποχρέωσης ελέγχου ή παρακολούθησης οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου. Η 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ιστότοπο παραβιάζει οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες όρους ή τον οποίο κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της 19CLOUDS, το 19CLOUDS κρίνει απαράδεκτο ή προσβλητικό ή με άλλο τρόπο παραβιάζει νόμο ή πολιτική ή, εναλλακτικά, να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία σύμφωνα με το τμήμα 7.3 του παρόντος.

4.7 Νόμοι Συμμόρφωσης. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Ο πελάτης θα συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τους TOS, όπως ενημερώνονται κατά καιρούς από το 19CLOUDS. Οι TOS ενσωματώνονται εδώ και αποτελούν μέρος του παρόντος με αυτήν την αναφορά. Το 19CLOUDS μπορεί να αλλάξει τον TOS, με ειδοποίηση, η οποία μπορεί να παρέχεται με ανάρτηση τέτοιων νέων TOS στον ιστότοπο 19CLOUDS. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει ένα τρέχον αντίγραφο του TOS στέλνοντας με φαξ ένα αίτημα στο 19CLOUDS. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει λάβει, διαβάσει και κατανοεί την τρέχουσα έκδοση του TOS.

4.8 Δικαιώματα ιδιοκτησίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι εργασίες που εκτελούνται στο παρόν από το 19CLOUDS, είναι ιδιοκτησία του 19CLOUDS και όλοι οι τίτλοι και τα ενδιαφέροντά του ανήκουν. Στο βαθμό που ο τίτλος οποιωνδήποτε τέτοιων έργων δεν μπορεί, βάσει νόμου, να κατοχυρωθεί στη 19CLOUDS, όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και το συμφέρον σε αυτό εκχωρούνται αμετάκλητα στη 19CLOUDS. Όλα αυτά τα υλικά ανήκουν αποκλειστικά στο 19CLOUDS και θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει και να διατηρήσει στο όνομά του, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, καταχωρίσεις ή οποιαδήποτε άλλη προστασία είναι κατάλληλη για το αντικείμενο. και τυχόν επεκτάσεις και ανανεώσεις αυτών. Ο Πελάτης συμφωνεί να δώσει στο 19CLOUDS και σε οποιοδήποτε άτομο έχει οριστεί από το 19CLOUDS τέτοια εύλογη βοήθεια, με έξοδα του 19CLOUDS, όπως απαιτείται για την τελειοποίηση των δικαιωμάτων που ορίζονται σε αυτήν την παράγραφο.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
5.1 Περιορισμός. Σε περίπτωση που παρέχονται περιορισμένες εγγυήσεις από το 19CLOUDS, αυτές οι περιορισμένες εγγυήσεις είναι άκυρες εάν ο Πελάτης δεν ακολουθήσει τους TOS του 19CLOUDS και άλλες πολιτικές ή παραβιάσει με οποιονδήποτε τρόπο την παρούσα Συμφωνία.

5.2 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Το 19CLOUDS εκτελεί νυχτερινά αντίγραφα ασφαλείας των διακομιστών Web Hosting, και Reseller Hosting. Ωστόσο, αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας προορίζονται μόνο για διαχειριστικούς σκοπούς του 19CLOUDS και δεν είναι ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ME KANENAN ΤΡΟΠΟ! Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των δικών τους αντιγράφων ασφαλείας στους δικούς τους προσωπικούς υπολογιστές. Το 19CLOUDS δεν παρέχει καμία αποζημίωση για χαμένα ή ελλιπή δεδομένα σε περίπτωση που τα αντίγραφα ασφαλείας δεν λειτουργούν σωστά (ακόμη και αν η δυσλειτουργία οφείλεται σε αμέλεια εκ μέρους του 19CLOUDS). Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξασφαλίσουμε πλήρη και ακριβή αντίγραφα ασφαλείας, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτό το καθήκον. Πάντα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του ιστότοπού σας στον προσωπικό σας υπολογιστή! Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα αντιγράφων ασφαλείας.

5.3 Καμία άλλη εγγύηση. Το 19CLOUDS δεν παρακολουθεί ούτε ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που διαβιβάζονται μέσω των εγκαταστάσεών του. Η χρήση των Υπηρεσιών ή οποιασδήποτε πληροφορίας που μπορεί να ληφθεί γίνεται με ευθύνη του Πελάτη. Οι Υπηρεσίες παρέχονται σε «ως έχουν» και η χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη γίνεται με δική του ευθύνη. Εκτός από ό,τι προβλέπεται στη φόρμα (ες) παραγγελίας, το ChemiCloud δεν παρέχει και αποποιείται, οποιαδήποτε και κάθε άλλη ρητή ή/και σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίαση και τίτλος, και τυχόν εγγυήσεις που προκύπτουν από μια πορεία συναλλαγής, χρήσης ή εμπορικής πρακτικής. Το 19CLOUDS δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, χωρίς σφάλματα ή απολύτως ασφαλείς.

5.4 Αποποίηση ευθυνών που προκλήθηκαν από ή/και υπό τον έλεγχο τρίτων. Το 19CLOUDS δεν ελέγχει και δεν μπορεί να ελέγξει τη ροή πληροφοριών προς ή από το δίκτυο του και από άλλα τμήματα του Διαδικτύου. Αυτή η ροή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση των υπηρεσιών Διαδικτύου που παρέχονται ή ελέγχονται από τρίτα μέρη. Μερικές φορές, ενέργειες ή αδράνειες τέτοιων τρίτων μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν τις συνδέσεις του Πελάτη στο Διαδίκτυο (ή τμήματα αυτού). Το 19CLOUDS δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα συμβούν τέτοια συμβάντα. Συνεπώς, το 19CLOUDS αποποιείται κάθε ευθύνης που προκύπτει ή σχετίζεται με τέτοια γεγονότα.

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να διατηρήσει την 19CLOUDS και τις θυγατρικές, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους και τους δικαιοπαρόχους της (συμπεριλαμβανομένων των τρίτων παρόχων υπηρεσιών) αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, απώλεια, κόστος ή έξοδο, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, πρόσωπο που προκύπτει από παραβίαση του Πελάτη από την παρούσα Συμφωνία, τους νόμους ή τους κανονισμούς της Πολιτείας ή της Ομοσπονδιακής Τίτλης, ή δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, παραβίασης οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή παραβίασης οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας ή απορρήτου.

Σε καμία περίπτωση, περιλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, μιας αμέλειας, η 19CLOUDS ή οι συνεργάτες της, οι τεχνικοί ή οι δικαιοπάροχοι (συμπεριλαμβανομένων τρίτων παρόχων υπηρεσιών) δεν θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, ακόμη και αν οποιοδήποτε τέτοιο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Σε καμία περίπτωση το 19CLOUDS ή οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών του δεν ευθύνονται έναντι του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους για οποιαδήποτε αδικοπραξία, σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη προκύψει σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών ή εξάρτηση από πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχονται από το 19CLOUDS. Το 19CLOUDS και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών του δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι έναντι του Πελάτη και/ή οποιουδήποτε τρίτου, ανεξάρτητα από τη μορφή δράσης, για τυχόν απώλεια κερδών, καλής θέλησης, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων ζημιών ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση , ειδικές, αποθετικές, τυχαίες ή ποινικές ζημίες, ακόμη και αν η 19CLOUDS ή οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών της έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, που προκύπτουν από (i) τη χρήση της αδυναμίας χρήσης των Υπηρεσιών. (ii) την επικαιρότητα, τη διαγραφή, την εσφαλμένη παράδοση ή την αποτυχία αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων χρήστη, επικοινωνιών ή ρυθμίσεων εξατομίκευσης· (iii) το κόστος απόκτησης υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών που προκύπτει από προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν ή μηνύματα που ελήφθησαν ή συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, μέσω ή από τις Υπηρεσίες· (iv) δηλώσεις ή συμπεριφορά οποιουδήποτε σχετικά με τις Υπηρεσίες · (vi) η χρήση, η αδυναμία χρήσης, η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, η απόδοση ή η μη εκτέλεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ακόμη και αν το τρίτο μέρος έχει ενημερωθεί προηγουμένως για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών · ή (vii) οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα θεωρήσει σε καμία περίπτωση υπεύθυνο το ChemiCloud για οποιαδήποτε επιλογή ή διατήρηση ή πράξεις ή παραλείψεις τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών τρίτων) σε σχέση με τις Υπηρεσίες Πελατών.

Σε περίπτωση που ένα δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να κρίνει ότι οι περιορισμοί της ευθύνης ή τα ένδικα μέσα που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, ή οποιεσδήποτε μερίδες της, είναι ανεφάρμοστοι για οποιονδήποτε λόγο ή ότι οποιαδήποτε από τα ένδικα μέσα του Πελάτη βάσει αυτής της Συμφωνίας, τότε ο Πελάτης συμφωνεί ρητά ότι σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη του 19CLOUDS και των τρίτων παρόχων υπηρεσιών, υπαλλήλων, διανομέων, αντιπροσώπων ή συνεργατών του, προς τον Πελάτη ή οποιοδήποτε μέρος ισχυρίζεται από ή μέσω του Πελάτη για οποιαδήποτε αιτία. υπερβαίνει τα 100 € (ΕΛΛΑΔΑ), ανεξάρτητα από τη μορφή της ενέργειας και εάν πρόκειται για σύμβαση, νόμο, αδικοπραξία ή άλλο.

7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
7.1 Χωρίς Αιτία. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τερματιστεί από οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Ανανέωσης για οποιονδήποτε ή καθόλου λόγο, εφόσον το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώσει το άλλο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ανεξάρτητα από το ποιο μέρος τερματίζει τη Συμφωνία σύμφωνα με το παρόν Τμήμα 7.1, όλες και όλες οι υποχρεώσεις πληρωμής του Πελάτη βάσει της παρούσας Συμφωνίας για Υπηρεσίες ή υπηρεσίες που παρέχονται μέχρι την ημερομηνία τερματισμού θα καταστούν αμέσως οφειλόμενες και ο Πελάτης θα πρέπει να προπληρώσει για οποιοδήποτε μέρος τις Υπηρεσίες που δεν έχουν πληρωθεί και πρόκειται να παρασχεθούν κατά την περίοδο των πέντε (5) ημερών.

7.2 Για Αιτία. Εκτός από τυχόν άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχει βάσει αυτής της Συμφωνίας ή του εφαρμοστέου δικαίου, το 19CLOUDS μπορεί να τερματίσει αμέσως την παρούσα Συμφωνία ή να αναστείλει την υπηρεσία, που ισχύει χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση (i) αθέτησης πληρωμής ή (ii) παραβίασης ή αποτυχίας του Πελάτη για συμμόρφωση με τους TOS ή άλλες πολιτικές του 19CLOUDS. Ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία εάν η 19CLOUDS παραβιάσει οποιονδήποτε ουσιαστικό όρο ή γραπτή ειδοποίηση σχετικά. Εάν η παρούσα Συμφωνία τερματιστεί από το 19CLOUDS σύμφωνα με το παρόν Τμήμα 7.2, όλο το υπόλοιπο της τότε τρέχουσας περιόδου καθίσταται αμέσως οφειλόμενο και πληρωτέο. Εκτός από τα προαναφερθέντα, το 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει οποιαδήποτε συμπεριφορά ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο κατά παράβαση του TOS ή για το οποίο η 19CLOUDS πιστεύει ότι η διακριτική της ευχέρεια είναι παράνομη ή δυνητικά επιβλαβής για άλλους ή μπορεί να εκθέσει το 19CLOUDS σε βλάβη ή ευθύνη .

7.3 Καμία ευθύνη για τερματισμό. Κανένα μέρος δεν θα ευθύνεται έναντι του άλλου για τυχόν καταγγελία ή λήξη οποιασδήποτε Υπηρεσίας της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με τους όρους της.

7.4 Επιβίωση. Οι ακόλουθες διατάξεις θα διατηρηθούν σε περίπτωση λήξης ή λήξης της Συμφωνίας: Ενότητες 4, 5, 6, 7 και 8.

7.5 Διεύθυνση IP. Με τη λήξη, την ακύρωση ή τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, ο Πελάτης θα παραιτηθεί από τυχόν αριθμούς πρωτοκόλλου Internet (“IP”), διευθύνσεις ή μπλοκ διευθύνσεων που έχουν εκχωρηθεί στον Πελάτη από το 19CLOUDS ή τον προμηθευτή υπηρεσιών δικτύου του (αλλά όχι τη διεύθυνση URL ή τον τομέα ανώτατου επιπέδου που συνδέεται με αυτό). Η ChemiCloud διατηρεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα να αλλάξει ή να αφαιρέσει οποιονδήποτε και όλους αυτούς τους αριθμούς IP, διευθύνσεις ή μπλοκ διευθύνσεων.

8. ΓΕΝΙΚΑ
Στο 19CLOUDS, αντιμετωπίζουμε πάντα τους πελάτες μας με τον απόλυτο σεβασμό. Σε αντάλλαγμα, περιμένουμε το ίδιο από εσάς. Εάν το προσωπικό μας πιστεύει ότι τους αντιμετωπίζετε σταθερά με ταπεινωτικό ή αγενή τρόπο, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή και να σας ζητηθεί να μεταφέρετε την επιχείρησή σας αλλού. Σε περίπτωση που τερματίσουμε την υπηρεσία για κατάχρηση υποστήριξης, θα δοθεί στους πελάτες προειδοποίηση δέκα (10) ημερών για να βρουν νέο Πάροχο.

Κατάχρηση υποστήριξης
8.1 Ανάθεση. Ο πελάτης δεν μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του Πελάτη βάσει της παρούσας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της 19CLOUDS και οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα εκχώρησης θα είναι άκυρη. Η παρούσα συμφωνία είναι δεσμευτική για τους αντίστοιχους διαδόχους των συμβαλλομένων μερών και τις επιτρεπόμενες εκχωρήσεις.

8.2 Προκηρύξεις. Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις ή ανακοινώσεις δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας θα είναι γραπτές και θα θεωρούνται ότι παραδόθηκαν στο μέρος που λαμβάνει την εν λόγω επικοινωνία στη διεύθυνση που καθορίζεται παρακάτω (1) κατά την ημερομηνία παράδοσης, εάν παραδοθεί προσωπικά στο μέρος ή σε εκπρόσωπο του μέρους · (2) μία εργάσιμη ημέρα μετά την κατάθεση σε εμπορικό μεταφορέα ολονύκτιας, με γραπτή επαλήθευση της παραλαβής· (3) πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής, είτε παραλήφθηκε είτε όχι, εάν αποσταλεί με ταχυδρομείο, ζητήθηκε απόδειξη επιστροφής · (4) την ημερομηνία παράδοσης εάν διαβιβάζεται με επιβεβαιωμένο email.

Tab Content