NextCloud Hosting από την 19CLOUDS

Τι είναι αυτό;

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών (TOS) είναι οι κανόνες και οι κανονισμοί που καθορίζουν οδηγίες για τη χρήση των υπηρεσιών μας. Η χρήση των υπηρεσιών μας υπόκειται στους παρόντες όρους. Διαβάστε τα προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με όλα τα μέρη. Η χρήση των υπηρεσιών της 19CLOUDS συνεπάγεται συμφωνία με αυτούς τους όρους!

Όροι χρήσης

Η 19CLOUDS παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε κάθε πελάτη και να του παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές σχεδιάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες μας παραμένουν ύψιστης ποιότητας. Διαβάστε πολύ προσεκτικά πριν παραγγείλετε ή/και χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της 19CLOUDS.

Περιεχόμενο

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από το 19clouds.com μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται η διαβίβαση, αποθήκευση ή παρουσίαση οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων ή υλικού κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, υλικό που κρίνουμε ότι είναι απειλητικό ή άσεμνο, ή υλικό που προστατεύεται από εμπορικό απόρρητο και άλλο καταστατικό. Ο συνδρομητής συμφωνεί να αποζημιώσει και να κρατήσει το ακίνδυνο προς την 19CLOUDS από τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας που βλάπτει τον συνδρομητή ή οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Σημείωση: Απαγορεύεται η πορνογραφία και η συναλλαγή που σχετίζεται με το φύλο σε οποιονδήποτε διακομιστή της 19CLOUDS. Αυτό περιλαμβάνει ιστότοπους που ενδέχεται να συνάγουν σεξουαλικό περιεχόμενο ή Σύνδεση με περιεχόμενο για ενήλικες αλλού. Αυτό ισχύει επίσης για ιστότοπους που προωθούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τους διακομιστές της 19CLOUDS ή οποιονδήποτε άλλο διακομιστή στο Διαδίκτυο. Απαγορεύονται επίσης οι σύνδεσμοι προς τέτοια υλικά. Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεών μας για τυχόν διευκρινίσεις.

Παραδείγματα μη αποδεκτού περιεχομένου

 • Πειρατικό λογισμικό
 • Μαζικά προϊόντα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Πορνογραφία
 • Παραβίαση/σπάσιμο σχετικών ιστότοπων
 • MP3 Warez ή/και πνευματικά δικαιώματα MP3
 • Υλικό παράνομο σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • Ιστότοποι που περιέχουν ή συνδέονται με υλικό που μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβές για τη δημόσια υγεία, ασφάλεια ή ευημερία. (Όπως, αλλά όχι περιοριστικά, κατασκευή βομβών, πληροφορίες όπλων ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβές ή παράνομο.)

Η 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει και να αφαιρέσει οποιονδήποτε ιστότοπο ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.

Παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων

Η 19CLOUDS θα απαντήσει σε όλες τις αναφορές παραβίασης που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Νόμο για την Πνευματική Ιδιοκτησία και άλλους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Χρήση πόρων συστήματος

Εάν η ομάδα διαχείρισης συστήματος της 19CLOUDS διαπιστώσει ότι ένας λογαριασμός χρησιμοποιεί ένα απαράδεκτο ποσό πόρων συστήματος, η 19CLOUDS ενδέχεται να απενεργοποιήσει προσωρινά τον εν λόγω λογαριασμό. Εάν το προσωπικό της 19CLOUDS το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να σταλεί ειδοποίηση “έξωσης” στον πελάτη ενός παραβατικού λογαριασμού, παρέχοντάς του επτά (7) ημέρες εντός των οποίων είτε να αναβαθμιστεί σε VPS είτε σε άλλη λύση φιλοξενίας, όπως συνιστά το προσωπικό της 19CLOUDS ή να εντοπίσει νέο πάροχο. Αυτό συμβαίνει μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. H 19CLOUDS θα κάνει ό, τι μπορεί για να βοηθήσει τους πελάτες πριν από αυτό το σενάριο.

H 19CLOUDS θα είναι η μόνη υπέυθυνη ως προς το τι συνιστά παραβίαση αυτής της διάταξης. Λόγω της φύσης αυτής της πρόβλεψης, κάθε λογαριασμός θα εξεταστεί και θα αναλυθεί ξεχωριστά.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Η 19CLOUDS εκτελεί νυχτερινά αντίγραφα ασφαλείας των λογαριασμών Economy Web Hosting και SSD Web Hosting. Ωστόσο, αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας προορίζονται μόνο για τους διοικητικούς σκοπούς της 19CLOUDS και δεν είναι ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ με κανένα τρόπο! Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των δικών τους αντιγράφων ασφαλείας στους προσωπικούς τους υπολογιστές. H 19CLOUDS δεν παρέχει καμία αποζημίωση για χαμένα ή ελλιπή δεδομένα σε περίπτωση που τα αντίγραφα ασφαλείας δεν λειτουργούν σωστά (ακόμα και αν η δυσλειτουργία οφείλεται σε αμέλεια εκ μέρους της 19CLOUDS). Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξασφαλίσουμε πλήρη και ακριβή αντίγραφα ασφαλείας, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτό το καθήκον. Πάντα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του ιστότοπού σας στον προσωπικό σας υπολογιστή! Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα αντιγράφων ασφαλείας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό φιλοξενίας σας ως εφεδρική λύση. Οι Υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν μόνο τον ιστότοπό σας και ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται ως αποθετήριο δεδομένων. H 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει αντίγραφα ασφαλείας από τον λογαριασμό φιλοξενίας σας με ή χωρίς προειδοποίηση.

Μπορούμε επίσης να διαγράψουμε τους ακόλουθους τύπους αρχείων εάν διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιούν υπερβολική ποσότητα χώρου στο δίσκο, ειδικά εάν επηρεάζουν άλλους πελάτες: (i) cPanel ή άλλα αντίγραφα ασφαλείας που αποθηκεύονται σε τοπικό επίπεδο, (ii) Softaculous backups αποθηκευμένα σε τοπικό επίπεδο, (iii) Softaculous εφεδρικά αρχεία temp, (iv) Κοινά αντίγραφα ασφαλείας CMS που αποθηκεύονται τοπικά, (v) Κοινά αρχεία CMS εφεδρικών temp, (vi) Κοινά αρχεία καταγραφής αντιγράφων ασφαλείας CMS, (vii) αρχεία καταγραφής σφαλμάτων υπερβολικού μεγέθους και (viii) τυχόν άλλα μεγάλα αρχεία που θεωρούνται περιττά για τον πυρήνα λειτουργικότητα ιστότοπου ή δεν περιέχει πολύτιμα δεδομένα. Τα αντίγραφα ασφαλείας του cPanel που είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή θα διαγραφούν αυτόματα μετά από δεκατέσσερις (14) ημέρες.

Ενώ το σύστημά μας Backups υποστηρίζει σχεδόν όλους τους χαρακτήρες για ονόματα αρχείων (UTF-8), υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες/σύμβολα που γενικά αποφεύγονται καλύτερα καθώς υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί σε διάφορα συστήματα αρχείων και προορισμούς αποθήκευσης που μπορεί να προκαλέσουν ακούσια προβλήματα με τα αντίγραφα ασφαλείας σας. Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική και προορίζεται να βοηθήσει στον προσδιορισμό και την αποφυγή σφαλμάτων σχετικά με τα ονόματα αρχείων και τα αντίγραφα ασφαλείας σας.

Ανεπιθύμητο Email (SPAM)

Απαγορεύεται αυστηρά η ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διακομιστή της 19CLOUDS ή η χρήση διεύθυνσης επιστροφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διατηρείται σε διακομιστή της 19CLOUDS. Η χρήση SPAM για τη διαφήμιση ενός ιστότοπου που φιλοξενείται στο δίκτυο της 19CLOUDS συνιστά επίσης παραβίαση αυτής της διάταξης. H 19CLOUDS θα είναι η μόνη υπεύθυνη ως προς το τι συνιστά παραβίαση αυτής της διάταξης. Οι ιστότοποι που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τις πολιτικές μας για το SPAM θα απενεργοποιηθούν αμέσως.

Κατάχρηση υποστήριξης

Στην 19CLOUDS, αντιμετωπίζουμε πάντα τους πελάτες μας με τον απόλυτο σεβασμό. Σε αντάλλαγμα, περιμένουμε το ίδιο από εσάς. Εάν το προσωπικό μας πιστεύει ότι αντιμετωπίζετε με συνέπεια ταπεινωτικό ή αγενή τρόπο, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή και να σας ζητηθεί να μεταφέρετε την επιχείρησή σας αλλού. Σε περίπτωση που τερματίσουμε την υπηρεσία για κατάχρηση υποστήριξης, θα δοθεί στους πελάτες προειδοποίηση δέκα (10) ημερών για να βρουν νέο provider.

Ακύρωση Λογαριασμού

Οι ακυρώσεις διεκπεραιώνονται από το τμήμα χρέωσης. Για ακύρωση λογαριασμού, πρέπει να υποβληθεί αίτημα ακύρωσης μέσω της περιοχής του πελάτη. Οι ακόλουθες πληροφορίες απαιτούνται κατά την υποβολή αιτήματος ακύρωσης στην περιοχή του πελάτη:

 • Το κύριο όνομα τομέα στον λογαριασμό (domain name)
 • Επιβεβαίωση ότι έχετε κατεβάσει ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των απαραίτητων αρχείων

Οι παραπάνω πληροφορίες απαιτούνται για την προστασία όλων των πελατών για να διασφαλιστεί ότι μόνο οι κάτοχοι λογαριασμών είναι σε θέση να ακυρώσουν λογαριασμούς.

Πληρωμές και χρέωση

Θα σας παρέχουμε ειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών σχετικά με την τιμή ανανέωσής σας πριν από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής για μηνιαία, ετήσια ή μακροπρόθεσμα προγράμματα. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, η 19CLOUDS θα χρεώσει αυτόματα τον τρόπο πληρωμής σας στο αρχείο, εφτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής. Αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε αυτόματα την ισχύουσα χρέωση ή/και να χρεώνουμε την πιστωτική σας κάρτα ή άλλους τρόπους πληρωμής στο αρχείο για κάθε Όρο Ανανέωσης, εκτός εάν τερματίσετε ή ακυρώσετε τις Υπηρεσίες πριν από τη χρέωση που προβλέπεται σε αυτήν την ενότητα. Όλες οι χρεώσεις χρεώνονται σε Ευρώ (“€”) και υπόκεινται σε αλλαγές με προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

H 19CLOUDS είναι σε θέση να συλλέγει αυτόματα πληρωμές από πελάτες με πιστωτικές κάρτες αποθηκευμένες στο αρχείο. Όλοι οι άλλοι τρόποι πληρωμής (π.χ. εφάπαξ πληρωμές PayPal, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό) πρέπει να γίνει με μη αυτόματο τρόπο από εσάς. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι συνδρομές σας καταβάλλονται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της πληρωμής τους.

Αλλαγή Τιμής

Η 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές ή οποιαδήποτε άλλη χρέωση ανά πάσα στιγμή. Θα σας παρέχουμε ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών προτού σας χρεώσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή τιμής σε τυχόν ετήσια ή μακροπρόθεσμα πακέτα. Είναι αποκλειστική ευθύνη σας να ελέγχετε περιοδικά τις τιμές στον ιστότοπό μας και τις πληροφορίες χρέωσης που παρέχονται από την 19CLOUDS μέσω της περιοχής πελατών ή μέσω άλλων μεθόδων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων που αποστέλλονται ή δημοσιεύονται από την 19CLOUDS.

Καθυστερημένες Πληρωμές

Οποιοσδήποτε λογαριασμός δεν έχει πληρωθεί εξ ολοκλήρου έως το τέλος του Χρόνου θα έχει περίοδο χάριτος επτά (7) ημερών. Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου χάριτος επτά (7) ημερών, η 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τις Υπηρεσίες σας. H 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις Υπηρεσίες τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης της πληρωμής.

H 19CLOUDS δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων) ως αποτέλεσμα αναστολής ή τερματισμού για μη πληρωμή του λογαριασμού σας. Επιπλέον, η 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επανενεργοποίηση των Υπηρεσιών σας μέχρι να εξοφληθούν πλήρως και όλα τα εκκρεμή τιμολόγια.

Δωρεάν Πολιτικές Website Migration

Στην 19CLOUDS, προσφέρουμε δωρεάν υπηρεσία μετεγκατάστασης ιστότοπου για όλους τους πελάτες που έχουν υπάρχοντα ιστότοπο με άλλο πάροχο φιλοξενίας και θέλουν να μεταβούν σε εμάς.

Η δωρεάν υπηρεσία μετανάστευσης ισχύει για τις ακόλουθες υπηρεσίες και για ένα μονο ιστότοπο:

 • Web Hosting
 • VPS Hosting

Μη τήρηση των πολιτικών και όρων χρήσης

Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους αποτελεί λόγο αναστολής και/ή απενεργοποίησης λογαριασμού. Τυχόν λογαριασμοί ή/και διακομιστές που περιέχονται στο δίκτυο της 19CLOUDS πρέπει να τηρούν τις παραπάνω πολιτικές.

Η 19CLOUDS διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει και να αφαιρέσει οποιονδήποτε ιστότοπο φιλοξενείται στους διακομιστές μας και περιέχει οποιοδήποτε περιεχόμενο που κρίνει κατά την κρίση του ότι είναι απαράδεκτο, ανεπιθύμητο ή αντενδείκνυται.

Powered by WHMCompleteSolution